Menu

Aktuální kurzy

Profesionální asistentka
Vizážistika osobnosti, asertivní techniky a krizová komunikace

Umění sebeprezentace
Prezentační dovednosti, zásady prezentace, styly oblékání

Profesionální asistentka

Forma kurzu:

Maximální počet účastníků: 12

Celodenní kurz 9.00 – 16.00 hod (6 výukových hodin)

Hlavní tematické okruhy kurzu:

 • Vizážistika osobnosti, časová dotace 3 hodiny
  • Bez rozdílu toho, zda se líčíte denně či vůbec, Vás uvedeme do světa make-upu. Prozradíme Vám tajemství dokonalého stínování obličeje, poradíme Vám, jak si nalíčit nejen oči nebo rty, ale jak podtrhnout jejich krásu, čímž zvýrazníme Vaše přednosti.
  • Tato část kurzu je založena na praktických ukázkách s doprovodným výkladem lektora. Nejde tedy pouze o výklad, ale u těch odvážnějších i o skutečné nalíčení jedním z předních českých vizážistů.
  • V průběhu této části kurzu Vám lektor konkrétně poradí, jak byste se měla líčit pro tu či onu příležitost. Kromě toho s Vámi rozebere typ Vaší tváře a to nejen z hlediska tvaru, nýbrž i kvality pleti.
  • Pro účastnice bude připraven i pracovní sešit, do něhož si budou moci praktické a mnohdy zcela osobní rady poznamenat a zachovat si je tak pro časy budoucí.
  • Na konci této části kurzu je možné zhotovit Vaši fotografii, kterou si můžete odnést na památku nebo jako případnou inspiraci.

 

 • Asertivní techniky a krizová komunikace, časová dotace 3 hodiny
  • Setkali jste se s nepříjemným klientem nebo se museli ovládat před naštvaným šéfem? Dokáže Vás rozzlobit nespravedlivé jednání, neadekvátní verbální útok či posměšek kolegy? Máte co dělat, abyste se ovládli? Pak je čas proniknout do tajů efektivních asertivních technik a forem komunikace, díky kterým zvládnete téměř jakoukoliv situaci.
  • Kurz je zaměřen na zvládání obtížných rozhovorů, včetně útočné a agresivní komunikace, a na prosazení svého názoru. Rovněž se zde účastnice naučí nejrůznější formy efektivní reakce včetně vhodného odmítnutí.

Celý kurz je zakončen certifikátem.

Cílová skupina:

Vhodné pro všechny ženy, zaměstnané na pozicích sekretářek a osobních asistentek, i pro ženy, které se chtějí stát skutečně potřebnou a efektivní asistentkou.

Cíl kurzu:

Odejít s pocitem, že jste připravena hravě zvládnout jakoukoli krizovou situaci s nadhledem, úsměvem a především s posíleným sebevědomím, vycházejícím odkudsi hluboko z Vás a odrážejícím Váš dokonalý a profesionální zevnějšek.

Cena kurzu: 2.490 Kč bez DPH / 2.988 Kč s DPH.

„Rozpoznat problémy, dosáhnout cílů!“