Menu

Aktuální kurzy

Profesionální asistentka
Vizážistika osobnosti, asertivní techniky a krizová komunikace

Umění sebeprezentace
Prezentační dovednosti, zásady prezentace, styly oblékání

Otevřené vzdělávací kurzy

Máte specifické rozvojové potřeby, odlišné od ostatních kolegů?

Je Vás málo pro firemní školení na míru?

Chcete otestovat naše lektory a metodu, dříve než se pustíte do týmového školení?

Máte omezený rozpočet na vzdělávání?

Otevřené vzdělávací kurzy jsou vhodným vzdělávacím prostředkem pro jednotlivce i méně početné skupiny s omezeným rozpočtem na vzdělávání.

Jde o jedinečnou možnost účastnit se kvalitního vzdělávacího produktu.

Právě zde naleznete aktuální informace k vyhlášeným otevřeným vzdělávacím kurzům.

VYHLÁŠENÉ OTEVŘENÉ KURZY

Čím jsou naše kurzy odlišné?
Individuální přístup – u skupinových forem je individuálnost zaručena limitovaným a pečlivě vybíraným počtem lidí ve skupině. Kurzy koncipujeme tak, aby počet osob ve skupině nebyl vyšší než 12 účastníků.

Interaktivita – hlavním znakem celého programu je možnost interaktivity a vytvoření zpětné vazby pro účastníky, kteří jsou aktivně zapojováni v průběhu celého kurzu.

Participace – zaměření se na vysokou míru participace účastníků, o které víme, že je nejefektivnější.

Individualita – nesnažíme se Vás vměstnat do překonaných obecných pouček a pravidel, ale podporujeme Váš potenciál, Vaši jedinečnost.

Efektivita – kurzy koncipujeme se zřetelem na základní požadavek – maximální efektivitu a přenositelnost nově získaných poznatků a dovedností a jejich uplatnění v praxi.

Sebeuvědomění – nepracujeme na povrchních dovednostech, ale na Vašich skutečných osobních kvalitách s cílem zvýšit Vaše sebevědomí.

Jak se přihlásit?

V případě Vašeho zájmu nás můžete kontaktovat na mailové adrese casteam@casteam.cz a my Vám velmi rádi zašleme přihlášku, případně podrobnosti, k jednotlivým kurzům na Vámi uvedený mail či adresu.

Po přijetí Vaší objednávky Vám bude zaslána faktura splatná nejpozději do 10 dnů před zahájením kurzu.

Pokyny ke kurzu
Přesné pokyny k jednotlivým kurzům budou všem účastníkům zaslány nejpozději týden před zahájením kurzu na udanou mailovou adresu.

Co vše je zahrnuto v ceně kurzu?
V ceně kurzu kromě vlastního programu školení jsou zahrnuty i veškeré nutné výukové podklady, psací potřeby či občerstvení (nápoje, ovoce a pečivo).

Během vybraných kurzů bude lektorovi k dispozici sparingpartner, kameraman, fotograf, případně další technik. V případě, že je to uvedeno v popisu kurzu, je do ceny zahrnut rovněž i oběd, případně u akcí pořádaných mimo Prahu i ubytování.

Každý absolvent obdrží certifikát o úspěšném absolvování kurzu (u akreditovaných vzdělávacích programů i s vyznačením čísla akreditace).

Zrušení kurzu
V případě nenaplnění otevřeného kurzu bude kurz přesunut na náhradní termín, či zrušen. O této situaci bude informován každý zaregistrovaný účastník nejpozději týden před konáním kurzu. V případě zrušení kurzu ze strany společnosti Casteam, s.r.o., bude účastníkům vrácen poplatek v plné výši.

V případě, že účastník nebude schopen účastnit se uhrazeného kurzu, bude mu nabídnut náhradní termín, v případě, že byl vypsán nebo za sebe může nominovat náhradu. V jiném případě bude postupováno podle následujících pravidel.

Zrušení účasti na kurzu ze strany účastníka je nutné oznámit písemně mailem nebo poštou (o výši storno poplatku rozhoduje datum doručení emailu či podací razítko pošty).

Bezplatné zrušení účasti na kurzu lze dohodnout nejpozději do 8 pracovních dnů před zahájením kurzu.

V případě zrušení účasti do 7 pracovních dnů před zahájením kurzu činí storno poplatek 20 % z ceny kurzu.

V případě zrušení účasti do 5 pracovních dnů před zahájením kurzu činí storno poplatek 50 % z ceny kurzu.

V případě zrušení účasti do 3 pracovních dnů před zahájením kurzu činí storno poplatek 100 % z ceny kurzu.

„Rozpoznat problémy, dosáhnout cílů!“