Menu

Aktuální kurzy

Profesionální asistentka
Vizážistika osobnosti, asertivní techniky a krizová komunikace

Umění sebeprezentace
Prezentační dovednosti, zásady prezentace, styly oblékání

Odborné semináře

Odborná problematika připravená „na míru“ konkrétním skupinám či jednotlivcům.

Obsah tréninku je vždy tvořen na základě osobního jednání a porozumění potřebám klienta.
Každé odborné školení probíhá především interaktivně, s využitím moderní techniky.

Spolupracujeme s předními lektory v oboru, s profesory vysokých škol a univerzit.

  • oblast bezpečnostně právní,
  • oblast právního povědomí,
  • oblast informačních technologií,
  • oblast stavebnictví,
  • oblast ekonomiky a financí,
  • oblast technických norem a vnitřních předpisů.

„Rozpoznat problémy, dosáhnout cílů!“