Menu

Aktuální kurzy

Profesionální asistentka
Vizážistika osobnosti, asertivní techniky a krizová komunikace

Umění sebeprezentace
Prezentační dovednosti, zásady prezentace, styly oblékání

Koučink

Metodu koučování užívá profesionální kouč při práci s klientem, a nakonec je klient po nějaké době sám schopen aplikovat koučovací přístup ve vlastním přístupu k lidem.

Jde o strukturovaný proces, řízený vztahem mezi koučem a jeho klientem.

Lidé, kteří se nechávají koučovat, chtějí vidět výsledky. Vedle práce s cílem koučování spouští změnu postojů a smýšlení lidí.

Klient si vyjasňuje, lépe si uvědomuje, co chce, své postupy, přístupy a postoje. Koučování doposud nebývale ctí a podporuje individualitu, jedinečnost člověka.

Těžiště hodnocení se pozvolna přesouvá do nitra jedince. Sebehodnocení se stává důležitějším než hodnocení vnější autoritou. Vztah s koučem vytváří bezpečné podporující prostředí pro další růst člověka. Člověk se pak stává aktivním tvůrcem svého života a opouští reaktivní model, při kterém se zříká své odpovědnosti a při němž se stává víceméně obětí vnějších podmínek.

Získává větší pocit moci nad svým životem, lepší odhad, větší kompetenci, pocit oprávněnosti, když je ochoten přijmout svou odpovědnost.

Koučování rozvíjí potenciál lidí rozšířením jejich smyslu pro to,
co je možné.

Koučování znamená objevování, uvědomování si a volbu.

Koučování je dobrý způsob, jak začít něco s rozmyslem měnit.

„Rozpoznat problémy, dosáhnout cílů!“