Menu

Aktuální kurzy

Profesionální asistentka
Vizážistika osobnosti, asertivní techniky a krizová komunikace

Umění sebeprezentace
Prezentační dovednosti, zásady prezentace, styly oblékání

Spolupracujeme s nejlepšími

S ohledem na Vaše konkrétní přání sestavíme realizační tým z dlouhodobě spolupracujících psychologů, konzultantů v oblasti image a etikety, novinářů, HR specialistů, sociologů, právníků, hlasových poradců a personalistů, aby co nejefektivněji zhodnotil Vámi investovanou důvěru, peníze a čas. Možná Vám budou jména některých našich lektorů známá a inspirují Vás k tomu, abyste se svěřili do jejich rukou.

 

Spolupracují s námi:
MgA. Martin Bačkovský (mediální komunikace a prezentace)
Bc. Pavel Bauer (vizížista)
Mgr. Tomáš Cikrt (mediální konzultant)
PhDr. Jan Gruber, Ph.D. (soft skills)
Alexander Hemala (mediální komunikace a prezentace)
JUDr. Ivan Chocholouš (mediální komunikace a prezentace)
PhDr. Jana Kasalová (mediální komunikace)
Zuzana Koliandrová (dechová a hlasová cvičení, artikulace)
Šárka Kubelková (mediální komunikace)
Mgr. Hana Kyriánová (soft skills)
PhDr. Veronika Langrová, Ph.D. (soft skills a odborná témata)
Ing. Vojtěch Lust (soft skills)
Mgr. Zbyněk Merunka (mediální komunikace a prezentace)
Alexandra Merunková (dechová a hlasová cvičení, artikulace)
Ing. Libor Minks (soft skills)
Ing. Anna Nandrážiová (vizážistika osobnosti)
Mgr. Alexandra Pilipčincová, Ph.D. (soft skills)
Pavel Poulíček (mediální komunikace)
Ing. Vratislav Svatoň(soft skills)
Bc. Jaroslava Tomsová (etiketa a image)
PhDr. Jiří Závozda (mediální poradce)
PhDr. Jiří Zíka (soft skills)
Mgr. Tomáš Zuda (soft skills)

 

Lektory, kteří s námi spolupracují, nezajímá, kolik máte titulů před jménem, za jménem, kolik bytů, pokojů a koní pod kapotou.

Zajímáte je Vy a Vaše síla ukrytá kdesi uvnitř – aby jí pomohli ven, či energie nešetrně tryskající ven, aby ji zkrotili k poslušnosti.

Mnohé lektory znáte jako tváře z televizní obrazovky, jako autory článků v novinách i odborných časopisech. O některých jste slyšeli
či četli, jiné poznáte po hlase, protože jejich pracovním domovem bylo a je rádio.

Jednotlivé projekty zaštiťuje tým lidí patřících ve svých oborech k vynikajícím odborníkům.

Jejich odborná znalost, renomé i schopnost předat své zkušenosti zábavnou a srozumitelnou formou zaručují vysokou úroveň a kvalitu našich vzdělávacích programů.

Jejich konkrétní složení pro daný program vždy pečlivě vybíráme s ohledem na účastníky a jejich potřeby.

Tým tvoří psychologové, novináři, mediální a sociologičtí experti, právníci, specialisté na image a etiketu, vizážisté, personalisté, šéfredaktoři, hlasoví poradci, moderátoři či jiní odborníci z nejrůznějších oborů a odvětví.

Profesí je to hodně,

dají se vůbec nahradit jediným slovem?

Co třeba čtenáři?

Čtenáři našich duší a těl.

„Rozpoznat problémy, dosáhnout cílů!“