Menu

Aktuální kurzy

Profesionální asistentka
Vizážistika osobnosti, asertivní techniky a krizová komunikace

Umění sebeprezentace
Prezentační dovednosti, zásady prezentace, styly oblékání

O firmě

Zaměřujeme se na profesní, firemní, odborné a osobnostní vzdělávání, zejména v oblasti tzv. měkkých dovedností (soft skills), tedy komunikačních, prezentačních a manažerských dovedností a na přípravu, organizaci a produkci odborných, kulturních a společenských akcí.

Vytváříme interní komunikační systémy dle požadavků a potřeb klienta, usnadňujeme orientaci v oblasti vhodných dotačních titulů operačních programů EU.

Společnost Casteam, s.r.o., je členem Asociace institucí manažerského vzdělávání (AIMV), jež sdružuje kvalitní vzdělávací instituce v České republice a další subjekty, které poskytují služby v oblasti manažerského vzdělávání, programů Master of Business Administration (MBA), Master of Laws (LLM) a obdobných programů.
Společnost Casteam, s.r.o., splnila všechny požadované podmínky pro kvalitní systém řízení organizace a získala certifikát ISO 9001:2008 v poskytování komplexních služeb a poradenství v oblasti vzdělávání dospělých.
Jsme členem Hospodářské komory hlavního města Prahy

 

Mezi naše klienty patří instituce státní správy, úřady samosprávy, akciové společnosti, soukromé firmy i jednotlivci. Námi vytvářené vzdělávací programy zasahují do všech úrovní firemní hierarchie. Našich vzdělávacích projektů se účastní vrcholoví manažeři, představitelé jednotlivých firem a institucí, úředníci, střední management, ale také běžní zaměstnanci.

Realizujeme projekty spolufinancované z evropských fondů.

V souvislosti se vzděláváním dále organizujeme i odborné, kulturní a společenské akce, jako jsou workshopy, teambuildingy, odborné semináře či konference.

„Co ve Vás je, víte jen Vy … a my.“

Od počátku našeho působení na trhu prošlo našimi vzdělávacími projekty téměř 5000 osob, jimž se lektoři věnovali v padesáti „na míru“ sestavených výukových a vzdělávacích programech.

 

REFERENCE

Dovolte nám představit některé z našich významných klientů, s nimiž jsme měli a máme příležitost spolupracovat.

1. lékařská fakulta UK

 • Program na prohloubení odborné kvalifikace učitelů
 • Prezentační dovednosti pro vysokoškolské pedagogy

Česká pošta, s. p.

 • Komunikace s interním zákazníkem pro útvar personální podpory
 • Komunikace pro TOP managament
 • Komunikace pro manažery velkých projektů

České dráhy, a. s.

 • Program komunikace vrcholového managementu
 • Program rozvoje pracovníka Českých drah

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.

 • Školení top managementu
 • Manažerské dovednosti pro střední management a vedoucí zaměstnance
 • Interní informační systém
 • Profesionální komunikace, prezentační dovednosti…
 • Zvládání řešení tísňových stavů vyhlášených řidiči městské hromadné dopravy
 • Prezentační a komunikační dovednosti pro zaměstnance útvaru vzdělávání TRAM

Město Beroun

 • Program rozvoje osobnosti

Městská policie hl. m. Prahy

 • Program na rozvoj vůdčích schopností osobnosti
 • Výukový program pro zaměstnance hlavního města Prahy

Ministerstvo kultury ČR

 • Úspěšná komunikace s médii

Ministerstvo obrany ČR

 • Vzdělávání v oblasti komunikace a vztahů s veřejností a se sdělovacími prostředky

Plzeňský kraj

 • Program rozvoje osobnosti
 • Program zvýšení prestiže pracovníka úřadu
 • Program rozvoje komunikačních dovedností

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod

 • Rozvoj manažerských, prezentačních a komunikačních dovedností

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy

 • Rozvoj manažerských, prezentačních a komunikačních dovedností

Správa služeb hl. m. Prahy

 • Rozvoj prezentačních a osobnostních dovedností pro tiskové mluvčí

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

 • Profesionální rozvoj osobnosti vrcholného manažera

Středočeský kraj

 • Trénink a prezentačních dovedností
 • Program seminářů zaměřených na strategickou komunikaci

ŠKODA TRANSPORTATION, a. s.

 • Mistr s velkým M

Výzkumný Ústav Železniční, a. s.

 • Program pro tiskovou mluvčí
 • Program rozvoje osobnosti
 • Školení zaměstnanců VUZ v oblasti etikety, dress-code a vyjednávání
 • Tvorba Kodexu zaměstnance VUZ

„Rozpoznat problémy, dosáhnout cílů!“