Menu

Aktuální kurzy

Profesionální asistentka
Vizážistika osobnosti, asertivní techniky a krizová komunikace

Umění sebeprezentace
Prezentační dovednosti, zásady prezentace, styly oblékání

Kontakt

PhDr. Jana Kasalová
Majitelka a jednatelka společnosti:
PhDr. Jana Kasalová
jana@casteam.cz

Casteam, s.r.o.

Sídlo:

  • Jednořadá 1051/53, 160 00 Praha 6
  • IČ: 27208257

Studio:

  • Šaldova 15/337, 186 00 Praha 8
  • E-mail: casteam@casteam.cz
  • Tel.: +420 724 044 590
  • Účtárna +420 728 026 323

„Rozpoznat problémy, dosáhnout cílů!“