Menu

Aktuální kurzy

Profesionální asistentka
Vizážistika osobnosti, asertivní techniky a krizová komunikace

Umění sebeprezentace
Prezentační dovednosti, zásady prezentace, styly oblékání

Modelové sestavy výukových programů

Příklad individuálních tréninků a konzultací (klient, lektor a audiovizuální technika)

Následující individuální vzdělávací program, který uvádíme jako příklad, u nás absolvovali představitelé top managementu, tiskových odborů, ale i jednotlivci, jejichž profese vyžaduje styk s veřejností nebo médii.

Během lekcí se klient naučil pracovat s hlasem (ovládat artikulaci, dávat pozor na sykavky, nosovky, správné dýchání…), sebevědomě komunikovat s médii (postoj před kamerou, gestikulace, mimika, formulování myšlenek, vyvarování se parazitních slov…), přitažlivě prezentovat vlastní projekty a nápady (příprava prezentace, využití vizuálních pomůcek, řeč těla ovlivňující vyznění prezentace, použití techniky během prezentace, „polidštění“ obsahu…).

Příklad individuálních tréninků a konzultací

Po absolvování programu klient obdržel DVD s průběhem školení, hodnocením a doporučeními pro osobní rozvoj.

Příklad skupinového semináře – tréninku (pracovní skupina 5 – 20 osob, lektor, audiovizuální technika)

Následující skupinový vzdělávací program u nás absolvovaly pracovní skupiny (oddělení velkých firem, organizací nebo celých menších firem) s maximálním počtem 20 účastníků.

Formou interaktivního modelu výuky lektoři zmapovali vztahy v pracovním týmu a posléze pomohli vymezit komunikační nedostatky. Cílem tohoto tréninku bylo nasměrovat zaměstnance k efektivnější vnitropodnikové spolupráci.

Příklad skupinového semináře

„Rozpoznat problémy, dosáhnout cílů!“