Menu

Aktuální kurzy

Profesionální asistentka
Vizážistika osobnosti, asertivní techniky a krizová komunikace

Umění sebeprezentace
Prezentační dovednosti, zásady prezentace, styly oblékání

Jak učíme

Každý klient vyžaduje individuální přístup, ať už je jím jednotlivec, skupina, firma. Casteam programy se přizpůsobí i těm nejnáročnějším požadavkům a náš tým garantuje vysoce profesionální služby po celou dobu semináře nebo výcviku. Možnostem rozvoje osobnosti se meze nekladou, a tak jsou všechny nabízené formy volně kombinovatelné.

Individuální tréninky a konzultace

Probíhají v profesionálním studiu s využitím audiovizuální techniky, která umožňuje okamžitou zpětnou vazbu a usnadní následnou konzultaci s lektory, jejichž praxe ve specializovaných personalistických, mediálních a společenských oborech obohatí nejen klientův názor, ale i projev.

„Nebojte se používat gesta jako naši lektoři.“

 Skupinové semináře a tréninky

Mají interaktivní charakter. Malé týmy jsou vedeny individuálně, ale současně je zaručena i diskuse s ostatními účastníky, vzájemná konfrontace (testovací baterie, dotazníky…). Velmi efektivním modelem výuky je forma workshopu, při němž lektor spolupracuje s účastníky na konkrétních vnitropodnikových problémech a jejich optimálním řešení. Skupinové semináře a tréninky jsou určeny všem, kteří denně jednají, vyjednávají, vedou obchodní případy, stojí v čele pracovních týmů, čelí nestandardním situacím a potřebují komunikaci jako nástroj svého profesionálního přežití.

„Interaktivní týmové semináře posílí spolupráci v kolektivu.“

Přednáškové lekce

Jsou zaměřeny na teorii rozvoje osobnosti, vnitropodnikovou komunikaci, sebeprezentaci, teorii médií, etiketu, image a vše, co souvisí s rozvojem zaměstnaneckých kvalit.

„Vystupování je součástí Vašeho celkového dojmu.“

Teambuildingy a outdoorové programy

Teambuildingy a outdoorové programy se zaměřují především na stmelení kolektivu a posílení vnitrofiremní komunikace. Dle požadavků klienta dokážeme připravit jednodenní i vícedenní program, který může být kombinací teoretické výuky na dané téma (komunikace, asertivita, vyjednávání, řešení stresových a konfliktních situací aj.) a psychodiagnostických her, nebo může být realizován formou zážitkového a relaxačního modelu.

„Společnými zážitky k lepší týmové koordinaci.“

„Rozpoznat problémy, dosáhnout cílů!“