Aktuální kurzy

Profesionální asistentka
Vizážistika osobnosti, asertivní techniky a krizová komunikace

Umění sebeprezentace
Prezentační dovednosti, zásady prezentace, styly oblékání

Společnost Casteam…

Institut kreativity a komunikace Casteam, s.r.o., je moderní a stále se rozvíjející poradenská a vzdělávací společnost.  Zaměřujeme se především na vzdělávání dospělých. Dlouhodobě a úspěšně spolupracujeme s podnikatelským sektorem, veřejnou správou i vysokoškolskými institucemi. Našim klientům nabízíme kvalitní a pestré vzdělávací a výukové programy odpovídající jejich skutečným naléhavým i nadčasovým potřebám.

Ve sféře vzdělávání dospělých jsme připraveni sestavit firmě, institutu nebo přímo jednotlivci komplexní rozvojový program v širokém spektru zájmových oblastí.

 

  • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP ke klientovi, ať už jím je velká společnost či jednotlivec, je pro náš realizační tým vstřícnou samozřejmostí.
  • INTERAKTIVITA je hlavním znakem našich programů. Ve spojení se zpětnou vazbou napomáhá našim klientům, aby si skutečně osvojili, prakticky nacvičili a získali nové dovednosti.
  • EFEKTIVITA je výsledkem profesionální přípravy a vedení tréninků, zaměřených na dosažení konkrétních výsledků pro klienta.
  • VIDEOTRÉNINKY jsou jedním z pilířů našich programů a umožňují společně s odborným rozborem lektora okamžitou a velmi efektivní zpětnou vazbu.
  • PARTICIPACE neboli vysoký podíl účasti klientů je nástrojem, který naše programy činí efektivnějšími.
  • MODERNÍ FORMA výuky umožňuje plně využívat nejmodernější poznatky a informace z klíčových oblastí vzdělávání.